La meva llista de blogs

dilluns, 22 de novembre de 2010

2. ACTIVITAT ELS CINC SENTITS GRUPAL


EL DESENVOLUPAMENT SENSORIAL
LA VISTA
L'ull del resen nascut és immadur, la mielinització del nervi òptic finalitza als sis mesos. Un recent nascut té un camp visual molt limitat, el qual és d'uns 20-25 cm. A partir d'aquesta distància, l'infant i veu borrós.
La fixació de la mirada comença a finals del primer més i a finals del primer trimestre el nen es capaç de seguir amb seguretat un objecte en moviment dins del seu camp visual.
A més, a partir del tercer mes ja distingeix objectes de diferents colors.
A partir del quart i cinquè mes demostra preferència pes objectes de colors vius i brillants.
A partir de l'any es capaç de distingir un objecte que l'interessa d'entre d'altres iguals per la diferència de color.
Als dos anys distingeixen les formes fonamentals com la rodona, el quadrat i el triangle, i els colors, on tenen preferències de colors clars.
I als 3 anys hi ha la distinció de formes fonamentals (copiar una rodona); la distinció de mides (gran, petit, nomenar un color) i coneix tres posicions (sobre, dins, sota). LA OÏDA
 Al néixer l'oïda està completament desenvolupada, el nen resen nascut percebeix i reacciona efectivament a estímuls sonors.
Entre el tercer i quart mes, quan sent un soroll, gira el cap en la direcció d'on provenia ( Comença la localització auditiva)
Al cinqué mes pot distingir la veu dels familiars i progressivament distingira les persones per la veu.
Entre el dos-tres anys el nen ja es capaç de reconéixer una cançó, el so d'alguns animals i fins i tot reproduir alguna melodía.
EL TACTE

És precisament el sentit del tacte el que té un màxim desenvolupament en el recent nascut.
L’Infant necessita manipular, explorar lliurement els objectes, es per això que es important que li deixem ficar-se coses a la boca, ja que a partir d’aquí coneixerà l’entorn i sabrà distingir entre les qualitats agradables i desagradables
La sensibilitat tàctil està particularment en el palmell de les mans i peus i en la cara, però fins als vuit o deu mesos l'exerceixen amb la boca.

El resen nascut és més sensible al fred que al calor.La reacció davant les pesigolles apareix cap als nou mesos,i encara no te el reflexe de rascat,fins als divuit mesos no es capaç de rascarse amb els dits quan li pica alguna part del cos.
La sensibilitat al dolor també està desenvolupada en el resen nascut, encara que fins als dos anys no es capaç de localitzar el punt de on li prové el dolor.
EL GUST

Els receptors gustatius en un recent nascut estan molt repartits.
El lactant reacciona a diversos sabors i els que aprecia amb major facilitat son el dolç y l'àcid.
A més a més, les substàncies salades, amargues i àcides provoquen ganyotes, retiradas de llengua, etc mentres que les substàncies dolçes provoquen moviments de succió.

A partir del tercer- quart mes, l'infant es capaç de ficar-se objectes a la boca desenvolupant, d'aquesta manera, la coordinació óculo-manual i treballant tres del cinc sentit: gust, vista y tacte.

És molt important que dese molt petits tinguin contacte amb materiales diversos como poden ser la fusta, el metall, teles,... per conèixer les qualitats dels objectes mitjançant el gust y poder estimular aquest sentit.
                                          

L'OLFACTE
El sentit de l'olfacte en el recent nascut és el menys desenvolupat, aquest està poc estudiat evolutivament degut a la difícil apreciació.
Aquest sentit és fonamental per l'alimentació, la supervivència, el desenvolupament intel·lectual i emocional del nen.
El nado aprèn a reconèixer l'olor de la seva mare.


A més, localitza la font olfactiva de manera innata durant els primers dies de vida. Reacciona amb canvis de respiració, moviments motors, etc. a olors desagradables o olors intenses.


dijous, 18 de novembre de 2010

2. ACTIVITAT ELS CINC SENTITS INDIVIDUAL

La visió
-       Amb 14 setmanes el fetus comença a desenvolupar els parpads
-       En el moment de naixement el bebè ès quasi cec i a distàncies de més de 20 centímetres veu borròs.
-       La fixació de la mirada comença al final del primer mes de naixement.
-       Als 12 mesos responen a diferències de color
-       Als 2 anys hi ha preferència pels colors clars i distingeix principalment el cercle, quadrat i triangle.
-       Als 3 anys coneix tres posicions: sobre, dins i sota
-       Als 4 anys distingeix les midesi nomena 2 o 3 colors.

Oïda
-       Es un dels sentits més desenvolupats en el fetus
-       En la primera setmana de gestació la seva oïda funciona perfectament (sent el bateig del cor de la seva mare)
-       A les 22 setmanes de gestació el fetus respon al so, al ritme i a la melodia.
-       Des del primer dia el bebè reacciona als sorrols


Olfacte i gust
-       El fetus abans de nèixer té la papil·les gustatives desenvolupades
-       En els primers dies de vida el nadó locatitza la font olfactiva de manera innata.
-       El nadò dòna respostes positives al sabor dolç i negatives al sabor salat, agre o amarg.
-       + de 3 anys classifica les olors agradables i desagradables.


Tacte
-       En les 22 setmanes de gestació la pell del fetus es sensible al tacte i es moura amb qualsevol moviment que realitzi l’abdòmen de la mare.
-       El tacte és treballa i és millora mitjançant exercicis amb els objectes que el nadò els posara a la boca, ja que portar-se els objectes a la boca és la principal font de plaer i aprenen a conèixer els objectes.dilluns, 8 de novembre de 2010

1.ACTIVITAT PSICOMOTRICITAT GRUP

PSICOMOTRICIDAD

Es una técnica que se lleva a cabo mediante un conjunto de actividades dirigidas tanto a adultos como a niños para trabajar todo movimiento que no sea un acto reflejo con la intención de conocer el propio cuerpo, aprender a controlarlo ( relación cuerpo- mente) y desarrollar, de este modo, un buen movimiento corporal. En Educación Infantil, la psicomotricidad es importante porque con ella podemos educar, estimular y prevenir problemas futuros ya que ofrece elementos materiales para que el niño descubra su propio cuerpo y sus posibilidades motrices, cognitivas y socio-afectivas y, de este modo, pueda ir desarrollando su identidad y su autonomía personal. 

PSICOMOTRICIDAD INSTRUMENTAL

Modelo de psicomotricidad que se realiza con una sesión dirigida por el psicomotricista donde el cuerpo es entendido como un instrumento el cual hay que aprender a utilizar y para ello se establece una serie de actividades con la intención de trabajar una parte del cuerpo en concreto en cada una de las sesiones.


PSICOMOTRICIDAD RELACIONAL

Modelo de psicomotricidad hace una propuesta de espacios y materiales dirigida al desarrollo del cuerpo de forma global y libre por parte del niño con la intención de que éste entre en contacto con los otros es decir, se relacione con los demás, a través de su cuerpo trabajando la actividad sensoriomotriz, el juego simbólico y de representación de manera que pueda, al mismo tiempo, expresar sus estados de ánimo, vivencias y deseos.dimecres, 3 de novembre de 2010

1.ACTIVITAT PSICOMOTRICITAT INDIVIDUAL

PSICOMOTRICITAT-Relació que hi ha entre el cos i la ment. S'ocupa de la interacció que s'estableix entre el coneixement, la emoció, el moviment i de la seva importància per al desenvolupament de la persona, de la seva cos, així com de la seva capacitat per expressar-se i relacionar-se al món que ho embolica. El seu camp d'estudi es basa en el cos com a construcció, i no en l'organisme en relació a l'espècie. Exerceix un paper fonamental en el desenvolupament harmònic de la personalitat.

PSICOMOTRICITAT RELACIONAL- És una proposta d'espais i materials a través de la qual els infants poden connectar amb el plaer del moviment i expressar els seus estats d'ànim, vivències i desitjos.
L'educador estimula el infant per a que realitzi l'activitat que més li agrada. l'objectiu final seria aconseguir que l'infant és relacioni amb els altres.PSICOMOTRICITAT INSTRUMENTAL- En aquest tipus de psicomotricitat és l'educador qui dirigeix a l'infant, és a dir, diu a l'infant que ha de fer i el cos de l'infant es considera un instrument